Виджеты

Виджеты позволяют размещать темы, предложения, лидеров мнения и другую информацию на вашем веб-сайте. Это позволяет публиковать информацию OpinionFirst, представлять результаты или продвигать свои предпочтения на вашем веб-сайте!

Лидер мнения

https://www.opinionfirst.com/ru/user/ievgen.leonov-411
<iframe src="https://www.opinionfirst.com/ru/widget/user/ievgen.leonov-411" width="500" height="280" title="Лидеры мнений" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe>

Тема

https://www.opinionfirst.com/ru/topic/legal-zats-ya-zbro-277
<iframe src="https://www.opinionfirst.com/ru/widget/topic/legal-zats-ya-zbro-277" width="500" height="280" title="Тема" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe>

Предложение

https://www.opinionfirst.com/ru/proposal/legalizatsiya-oruzhiya-pistoletov-dlya-zaschity-svoego-zhil-ya-hozyainom-chastnoj-sobstvennosti-390
<iframe src="https://www.opinionfirst.com/ru/widget/proposal/legalizatsiya-oruzhiya-pistoletov-dlya-zaschity-svoego-zhil-ya-hozyainom-chastnoj-sobstvennosti-390" width="500" height="210" title="Предложение" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe>

Опрос

<iframe src="https://www.opinionfirst.com/ru/widget/poll/yakbi-pozachergov-parlaments-k-vibori-v-dbulisya-najblizhchim-chasom-za-yaku-part-yu-vi-b-progolosuv-551" width="500" height="280" title="Опрос" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe>

Утверждение

<iframe src="https://www.opinionfirst.com/ru/widget/statement/ukra-na-ma-pragnuti-stati-chlenom-nato-vikonuvati-dlya-ts-ogo-vs-neobh-dn-zobov-yazannya-253" width="500" height="270" title="Утверждение" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe>

Темы, за которые проголосовали больше всего

https://www.opinionfirst.com/ru/places/ukraine-290
<iframe src="https://www.opinionfirst.com/ru/widget/ukraine-290/place-most-voted-topics" width="500" height="200" title="Темы, за которые проголосовали больше всего" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe>

Предложения, за которые проголосовали больше всего

https://www.opinionfirst.com/ru/places/ukraine-290
<iframe src="https://www.opinionfirst.com/ru/widget/ukraine-290/place-most-voted-proposals" width="500" height="200" title="Предложения, за которые проголосовали больше всего" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe>

Лидеры мнения, за которых проголосовали больше всего

https://www.opinionfirst.com/ru/places/ukraine-290
<iframe src="https://www.opinionfirst.com/ru/widget/ukraine-290/place-most-voted-opinion-leaders" width="500" height="200" title="Лидеры мнения, за которых проголосовали больше всего" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe>

Кандидаты, за которых проголосовали больше всего

https://www.opinionfirst.com/ru/places/united-states-293
<iframe src="https://www.opinionfirst.com/ru/widget/united-states-293/place-most-voted-candidates" width="500" height="200" title="Кандидаты, за которых проголосовали больше всего" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe>

Люди

<iframe src="https://www.opinionfirst.com/ru/widget/peoplefinder" width="280" height="140" title="Люди" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe>