Opiniepeilingen

Reageer op opiniepeilingen. Hoe denkt u over opiniepeilingen, die door de inwoners van Nederland werden geplaatst? Maak uw keuzes en heb invloed op besluiten!

OpinionFirst Nederland

|

Reageer op opiniepeilingen. Hoe denkt u over opiniepeilingen, die door de inwoners van Nederland werden geplaatst? Maak uw keuzes en heb invloed op besluiten!

Onderwerpen
|
Voorstellen
|
Ideeën
|
Petities
|
360's
|
Opiniepeilingen
|
Standpunten
|
|
Ja, normen en waarden zijn een vast onderdeel van de Nederlandse samenleving en behoren tot het lespakket
Nee, juist de ouders zijn verantwoordelijk voor het bijbrengen van normen en waarden aan hun kinderen
Toon meer
Normen en waarden in het onderwijs
Ja, normen en waarden zijn een vast onderdeel van de Nederlandse samenleving en behoren tot het lespakket
Nee, juist de ouders zijn verantwoordelijk voor het bijbrengen van normen en waarden aan hun kinderen
Toon meer
Het Landelijk Overleg Minderheden (LOM) is sinds 1997 in Nederland de officiële overlegstructuur waarin de erkende inspraakorganen van etnische minderheidsgroepen overleg voeren met de overheid.
Mee eens. De overheid moet burgers als individuen benaderen.
Mee oneens. Door het wegvallen van doelgroepenbeleid verliezen bepaalde groepen invloed op het beleid.
Geen mening.
Toon meer
Landelijk Overleg Minderheden
Mee eens. De overheid moet burgers als individuen benaderen.
Mee oneens. Door het wegvallen van doelgroepenbeleid verliezen bepaalde groepen invloed op het beleid.
Geen mening.
Toon meer
Mee eens. Als iemand niet zelf aan kan geven wat hij of zij wilt, weet je niet zeker of hij of zij euthanasie wilt.
Mee eens. Niemand beslist over het leven van een ander.
Mee oneens. Als de mensen dichtbij (familie en dokter in meeste gevallen) zien dat de patient ondraaglijk leidt zonder uitzicht, mogen zij indien gewenst de beslissing maken.
Toon meer
Euthanasie
Mee eens. Als iemand niet zelf aan kan geven wat hij of zij wilt, weet je niet zeker of hij of zij euthanasie wilt.
Mee eens. Niemand beslist over het leven van een ander.
Mee oneens. Als de mensen dichtbij (familie en dokter in meeste gevallen) zien dat de patient ondraaglijk leidt zonder uitzicht, mogen zij indien gewenst de beslissing maken.
Toon meer