Gebruikersprofielen

De OpinionFirst gebruikersprofielen:

Bezoeker

Een bezoeker kan alle onderwerpen, voorstellen en meningen lezen op de OpinionFirst website. Zonder registratie zijn de mogelijkheden om actief te worden echter beperkt en zijn niet alle opties die OpinionFirst biedt beschikbaar. 

Alleen door te registreren kunt u stemmen ('Stem voor mijn voorstel!' stem) op voorstellen. Een bezoeker kan voorstellen wel ondersteunen, maar deze stemmen zijn ondersteunende stemmen ('Steun mijn voorstel!' stem), en kunnen later niet gewijzigd worden. Lees wat de voordelen zijn als u zich nu registreert als 'Geregistreerde kiezer'.

Kiezer

Door u als volwaardig kiezer te registreren, kunt u direct gebruik maken van alle mogelijkheden die OpinionFirst u biedt. Voor uw registratie zijn slechts een paar gegevens nodig, zoals uw naam, e-mailadres en woonplaats. Registreren gaat snel en is heel eenvoudig. U stemt altijd anoniem, dus uw stemmen zijn alleen voor u zichtbaar.

Voordelen van registratie

Als geregistreerde kiezer

 • geeft u meer gewicht aan uw stem en verhoogt u onmiddellijk uw invloed, net zoals in iedere democratie!

 • kunt u argumenten, aanbevelingen en voorstellen plaatsen;

 • ziet u steeds onmiddellijk de onderwerpen, voorstellen en 360°'s in uw eigen buurt, woonplaats, provincie en land;

 • kunt u uw eigen profiel creëren;

 • kunt u uw stemmen opslaan, wijzigen en verwijderen;

 • heeft de mogelijkheid om vertegenwoordiger, opinieleider, ambassadeur, vertaler of moderator te worden;

 • kunt u van ons relevante informatie ontvangen;

 • vermijd u verzoeken om een verificatiecode in te voeren;

 • heeft u profijt van een optimale gebruikerservaring;

 • ... en veel meer!

Bijwerken

U kunt uw registratie te alle tijden wijzigen of bijwerken

Verwijderen

U kunt uw uitgebrachte stemmen op elk gewenst moment weer verwijderen.

Ambassadeur

You become an ambassador when you support a proposal and decide to make this visible for everyone. Ambassador's support is very important to the success of a proposal.

As an ambassador, you promote a proposal publicly. Your presence will attract more voters, which will give more influence to realize your favorite proposal.

 • Promotor, diplomat, representative

U kunt zelf op elk willekeurig moment een ambassadeur worden. Enthousiaste ambassadeurs zijn belangrijk voor het succes van een voorstel.

U wordt ambassadeur, indien u uw invloed wilt aanwenden om een voorstel en opinieleider te ondersteunen. Alle stemmen op voorstellen op OpinionFirst zijn standaard altijd privé en onzichtbaar voor anderen. Als ambassadeur kiest u er echter voor om uw stem wel zichtbaar te maken. Door 'Word Ambassadeur' te selecteren geeft u publiekelijk aan achter een voorstel te staan.

Ambassadeurs kunnen voorstellen ondersteunen zonder de 'verplichting' te hebben om actief stemmen te verwerven zoals een opinieleider.

Ambassadeur veranderen

Een ambassadeur kan zijn ambassadeurstatus op elk gewenst tijdstip veranderen. Selecteer 'Mijn OpinionFirst' onder de persoonlijke button en verander uw status bij het voorstel.

Opinieleider

You become an opinion leader when you submit or join a proposal on a topic. Voters can vote for you and your proposal. Decisions on a topic are based on proposals. 

As an opinion leader, you choose to actively represent your proposal publiclyPromoting your proposal attracts more voters, which allows you to obtain more influence to realize your proposal.

 • expert, spokesman, representative, member of topic parliament, 

Een opinieleider worden

Al u een voorstel heeft, een oplossing voor een probleem, of een plan over hoe met bepaalde zaken omgegaan moet worden, dan kunt u opinieleider worden. Iedereen kan een voorstel publiceren, maar we nodigen specifiek professionals, met veel kennis op hun vakgebied uit om hun bestaande voorstellen te publiceren. 

Iemand die een voorstel publiceert wordt een opinieleider en daardoor met naam en toenaam op OpinionFirst bekend. U kunt alleen opinieleider worden voor alle onderwerpen die behoren bij uw eigen woonplaats, provincie, land of groepen. Buiten deze plaatsen en groepen kunt u geen opinieleider zijn maar wel op elk voorstel reageren.

Als opinieleider dient u kalm, respectvol en integer uw voorstel te geven zonder te refereren aan religies, partijen, links, rechts enzovoort!

Het is niet altijd noodzakelijk om uw voorstel te publiceren. U kunt ook een bestaand voorstel aanbevelen door gebruik te maken van de tab '360°'. Dit is vaak eenvoudiger en sneller om uw mening, ideeën en suggesties weer te geven, zonder dat u opinieleider hoeft te worden.

Succes hebben als opinieleider

Succes is zeker vaak een team inspanning! Het is beslist een voordeel indien meerdere collega opinieleiders en ambassadeurs zich aansluiten bij uw voorstel. Een voorstel kan meer dan één opinieleider hebben. Samen kunt u voldoende macht en invloed verkrijgen om uw voorstel te realiseren. U wordt een team met één gemeenschappelijk voorstel.

Hoe meer stemmen een team van opinieleiders en ambassadeurs verkrijgt, hoe meer invloed u zult krijgen om daadwerkelijk een resultaat te verkrijgen. De resultaten van uw team inspanningen kunt u volgen onder de tab 'Resultaten'.

U dient er van op de hoogte te zijn dat OpinionFirst uw voorstel faciliteert, maar dat u zelf verantwoordelijk bent om zoveel mogelijk stemmen te verwerven. U promoot uw voorstel actief, door pamfletten te verspreiden, via sociale media, radio en tv of op welke andere manier dan ook. Als opinieleider zult u concurreren tegen andere opinieleiders om de meeste stemmen te vergaren.

Opinieleider achtergronden

Een opinieleider kan zijn of haar persoonlijke informatie op elk gewenst moment veranderen door te kiezen voor 'Mijn Profiel' onder de persoonlijke knop

Stoppen als opinieleider

Een opinieleider kan niet simpelweg stoppen indien vele kiezers voor hem of haar hebben gestemd. Dit zou niet netjes zijn voor de kiezers die hun steun hebben gegeven voor het voorstel of plan.

Wij bevelen aan om de kiezers te informeren dat u zult stoppen als opinieleider en dat u uw stemmen wilt overzetten naar een andere opinieleider.

Vertegenwoordiger

Een onderwerp kan meerdere voorstellen hebben. Sommige voorstellen zijn populair en verkrijgen veel stemmen, terwijl andere voorstellen slechts een beperkt aantal stemmen krijgen. Elk voorstel zelf heeft een of meerdere opinieleiders, sommige met veel stemmen en sommige met slechts enkele stemmen.

Er zijn slechts een beperkt aantal zetels beschikbaar om de tafel of in het parlement. Alleen opinieleiders die genoeg stemmen verzameld hebben, zullen toegang hebben tot een zetel. Deze opinieleiders worden de 'Vertegenwoordigers' van hun voorstel. Net als in elke democratie is het aantal vertegenwoordigers dat daadwerkelijk kan deelnemen aan beslissingen beperkt aan de hand van het aantal beschikbare zetels. 

De vertegenwoordigers onderhandelen onderling om tot beslissingen te komen over een onderwerp. Beslissingen kunnen worden genomen indien een meerderheid van de vertegenwoordigers een (compromis) voorstel ondersteunt. Dit is precies hetzelfde als in elke democratie of bij elke organisatie die uitgaat van democratische beginselen.

OpinionFirst maakt het dus mogelijk voor u, andere burgers en leden om aan te geven welk voorstel zou moeten winnen en welke opinieleider u hiervoor vertegenwoordigt. Dus u heeft op elk gewenst moment rechtstreekse invloed op beslissingen en op wie u het vertrouwen geeft om uw stem te vertegenwoordigen.

Voor 'Plaatsen' hanteert OpinionFirst de volgende zetel verdeling:

 • Plaats      11 beschikbare zetels (meerderheid bij 6 zetels)
 • Province  17 beschikbare zetels (meerderheid bij 9 zetels)
 • Country    35 beschikbare zetels (meerderheid bij 18 zetels)
 • Region     99 beschikbare zetels (meerderheid bij 50 zetels)
 • World     199 beschikbare zetels (meerderheid bij 100 zetels)

Voor 'Groepen' is er geen zetel verdeling gedefinieerd, omdat elke groep specifiek is.

De resultaten kunnen worden voorgelegd aan politici, beleidsmakers, managers en bestuurders die op deze wijze de uitkomst van moderne democratische principes kunnen laten meewegen in hun beslissingen. Zij kunnen ook besluiten om zelf gebruik te maken van OpinionFirst om hun voorstellen af te stemmen op de burgers of leden.

Voorbeeld democratie

Voor een belangrijk onderwerp in een klein dorp zijn er 23 opinieleiders die verschillende voorstellen promoten. Er zijn 11 zetels beschikbaar, dus slechts 11 opinieleiders kunnen hun voorstel vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordigers zijn de opinieleiders die de meeste stemmen hebben verkregen voor hun voorstel en voor zichzelf. Een meerderheid van 6 of meer vertegenwoordigers is noodzakelijk om een beslissing te nemen in dit kleine dorp.

Berekening

Het totale aantal stemmen voor een onderwerp wordt gedeeld door het aantal zetels. Dit getal is het aantal stemmen dat er nodig is om een zetel te winnen. De overgebleven zetels worden berekend en verdeeld over de verschillende voorstellen.

Moderator

Moderators hebben de belangrijke taak om de kwaliteit van alle bijdragen op OpinionFirst te waarborgen. De moderators zorgen dat bijdragen constructief zijn en binnen de doelstellingen van OpinionFirst en binnen de wet vallen. Zo blijft OpinionFirst een prettige en opbouwende omgeving.

U kunt moderator worden als u:

 • Democratie en de doelen van OpinionFirst ondersteunt.
 • Er van overtuigd bent dat u objectief en neutraal kunt beoordelen.
 • Voldoende tijd beschikbaar heeft.

Een moderator worden

Wilt u een moderator worden, mail ons!

Stoppen als moderator

Het moderator schap kan op elk moment beëindigd worden

Terug