Onderwerpen

Op OpinionFirst zijn onderwerpen belangrijk. Een voorstel, verklaring, 360 of idee is altijd gerelateerd aan een onderwerp.

Wilt u in uw buurt, stad, provincie, land of groep een discussie starten over een belangrijk onderwerp? Begin dan met een nieuw onderwerp.

 • probleem, kwestie, thema

Waarom een onderwerp starten op OpinionFirst?

Het maakt niet uit waar u woont of wie u bent; Klein of groot, rijk of arm, opgeleid of niet... U wordt beïnvloed door besluiten die elke dag overal worden genomen. Sommige beslissingen kunnen voor u van groot belang zijn en aanzienlijke invloed hebben op uw dagelijks leven en welzijn. OpinionFirst gebruikt u om invloed te hebben op veranderingen in uw communities.

Iedere geregistreerde kiezer kan een onderwerp starten voor iedere buurt, plaats, provincie, staat, land of voor de groepen waaraan wordt deelgenomen. Met een nieuw onderwerp nodigt u iedereen uit om te reageren met een voorstel, petitie, 360°, standpunt, opiniepeiling, of op andere manieren. Vanaf het moment dat u uw onderwerp publiceert kunt u direct de verschillende reacties volgen.

Vanzelfsprekend kunt u ook uw eigen voorstel, standpunt of andere bijdrage plaatsen als reactie op het onderwerp dat u zojuist zelf heeft gestart! Vooral professionals, beleidsmakers en andere leiders met ervaring en kennis op hun vakgebied worden nadrukkelijk uitgenodigd om hun burgers, werknemers en leden te betrekken. 

①  Moderne beleidsmakers erkennen de kracht die inherent is aan de mensen om hen heen.

Politici, beleidsmakers, bestuurders, deskundigen, leiders, ... leiden hun stad, staat, land, bedrijf, team, vereniging of club door gebruik te maken van de kennis, vaardigheden en talenten van hun inwoners, werknemers of leden. Het starten van een onderwerp helpt beleidsmakers en hun gemeenschappen met het nemen van concrete besluiten op basis van een open dialoog zonder eindeloze debatten en discussies.

②  OpinionFirst helpt u om tot besluiten te komen die iedereen aanvaardt en steunt.

Een onderwerp maakt het voor alle betrokkenen mogelijk om te reageren. Hierdoor wordt maximaal gebruik gemaakt van iedereen zijn visie, ervaring en kennis om bij te dragen. OpinionFirst helpt om deze vaardigheden volledig aan te boren, zodat u gebruik kunt maken van de wijsheid van alle betrokkenen. Hun inbreng en voorkeuren worden door u gebruikt om snel en gemakkelijk beslissingen te nemen die worden omarmd en gesteund door de bevolking of organisatie in zijn geheel.

Werkt u voor de overheid, een lokale overheid of een stichting? 

Worstelt u met hoe u op een efficiënte manier uw community kunt betrekken bij de besluitvorming? Met uw onderwerp trekt u vele burgers aan om te reageren en mee te denken. U faciliteert een constructieve discussie en stimuleert participatie en betrokkenheid van de burgers.

Bent u manager of bestuurslid van een club, bedrijf, vereniging of een ander type groep? ​

Ziet u het betrekken van uw leden of werknemers niet als een last, maar als een mogelijkheid voor verbeteringen? Dan is het starten van een onderwerp een uitstekend geschikt middel om iedereen te betrekken en om te meten welke voorstellen populariteit verkrijgen.

Het platform biedt u vele unieke voordelen om een discussie te starten, die niet elders gevonden worden. Bekijk gerust eens enkele praktische voorbeelden waarom een ouder, een beleidsmedewerker of iemand anders een onderwerp start.

Een nieuw onderwerp starten!

OpinionFirst is een wereldwijd platform. Het is dus belangrijk om de juiste mensen van uw onderwerp op de hoogte te brengen. Voor wie is uw onderwerp bestemd? Welke burgers, werknemers of leden betreft het? OpinionFirst geeft u een 'plaats' of 'groep', suggestie, die u kunt veranderen door hierop te klikken.

Nu dat duidelijk is wie een uitnodiging moet ontvangen, kunnen we uw onderwerp starten:

Start uw onderwerp

Een onderwerp bestaat uit een korte neutrale titel, een uitleg, een pakkende foto en een categorie. Denk goed na, en lees onderstaand over de richtlijnen en voorwaarden voor het starten van een succesvol onderwerp. Bekijk zeker eerst de bestaande onderwerpen voordat u een nieuw uniek onderwerp start. Dat voorkomt dubbele of grotendeels overlappende onderwerpen wat meer aandacht voor uw onderwerp oplevert.

Uw uitleg:

Informeer waarover uw onderwerp gaat

Leg kort en neutraal uit waarover uw onderwerp gaat. Vergeet niet dat mensen niet altijd alles weten over het onderwerp dat u aankaart.

Welke vragen u beantwoord wilt zien?

U kunt aangeven welke vragen u graag beantwoord wilt zien. Op basis van uw onderwerp, uitleg en vragen kunnen mensen meedenken en hun visie en voorstellen geven.

Als u tevreden bent, bewaart u dan het concept, of bevestig om uw onderwerp direct te publiceren. 

Richtlijnen voor het succesvol starten van een onderwerp

Vanzelfsprekend wilt u dat mensen uw uitnodiging serieus nemen, dus lees onderstaand over het schrijven van een succesvol onderwerp:

①  Schrijf uw onderwerp kort, bondig en to the point

Het is belangrijk om uw onderwerp bondig te formuleren. Maak gebruik van korte neutrale zinnen om uit te leggen waarover uw onderwerp gaat en maak gebruik van open vragen om reacties te sturen en te stimuleren.

②  Spellingscontrole, proeflezen en aan anderen laten lezen

Als u wilt dat mensen uw onderwerp serieus nemen, dan moet u uw verzoek controleren op spelling en dient u zich de tijd en rust te geven om uw onderwerp serieus en professioneel over te laten komen. Uw onderwerp wordt altijd beter indien u meer personen hiernaar laat kijken. Andere ogen lezen anders, dus hun ideeën en gedachten kunnen uw onderwerp verduidelijken voordat deze wordt gepubliceerd. 

③  Blijf neutraal

Uw onderwerp dient 100% neutraal te zijn. De beste onderwerpen klinken redelijk, intelligent en zijn bereid alle voorstellen en visies te onderkennen. Als bezoekers van uw onderwerp denken dat het tendentieus of voorgekookt is, dan is het onwaarschijnlijk dat ze reageren of meedenken, zelfs als ze goede voorstellen of visies hebben. 

Normen voor uw onderwerp

Onze moderators bewaken de kwaliteit van OpinionFirst. Zij worden door u gewaarschuwd indien er iets niet in overeenstemming is met de 'Rights and Responsibilities' of onze normen. Zij kunnen besluiten om een bijdrage te verwijderen, indien het:

 • niet gericht is op het geven van een constructief voorstel of bijdrage
 • al eerder vermeld is, dus controleer of uw bijdrage al bestaat voor een plaats, groep of onderwerp
 • niet correct of in overeenstemming met de wet is
 • niet duidelijk is waar uw bijdrage over gaat
 • een persoonlijke aangelegenheid betreft
 • om partij politieke zaken gaat
 • een vertrouwelijke, lasterlijk of valse inhoud heeft
 • taal bevat die kan worden opgevat als extreem aanstootgevend, provocerend, of bedrieglijk of misleidend in haar standpunten
 • gaat om spam of reclame 
 • onzinnig of niet serieus is
 • in strijd is met het plaatselijk recht of met intellectuele eigendomsrechten
 • potentieel vertrouwelijke, commercieel gevoelige informatie bevat, of iemands ongerief of financieel verlies tot gevolg kan hebben
 • gaat over personen (met uitzondering van politici of topmanagement)
 • uw bijdrage niet uw echte naam en foto weergeeft
 • niet gaat over het onderwerp of uw eigen contributie, maar een reactie is op andere bijdrages

U kunt ons helpen om OpinionFirst's normen te handhaven door onmiddellijk misbruik melden onder 'Over' dat altijd aan de onderkant van elke bijdrage is te vinden.

Procedures

Een onderwerp bewerken

Een onderwerp kan niet meer bewerkt worden wanneer er voor dat onderwerp een bijdrage geplaatst is.

Een onderwerp verwijderen

Een onderwerp kan niet meer verwijderd worden wanneer er voor dat onderwerp een bijdrage geplaatst is.

Ongepaste onderwerpen

Geregistreerde kiezers kunnen onze moderators waarschuwen indien een bijdrage ongepast of niet in overeenstemming met de 'Rights and Responsibilities' is.

Promoten van onderwerpen

Zodra u uw onderwerp heeft bevestigd kunt onmiddellijk starten met de promotie door op het deel ikoon te klikken. U heeft vele mogelijkheden om uw onderwerp te promoten!

Tijdelijke of permanente onderwerpen

Tijdelijke onderwerpen hebben betrekking op een bepaalde situatie of een gebeurtenis. Zodra deze voorbij of opgelost is, zal de aandacht dalen. Een permanent onderwerp is bijvoorbeeld een verzoek tot wetswijziging. Deze onderwerpen hebben geen einddatum, en in principe kan het stemmen daarop eindeloos door gaan. Er wordt op OpinionFirst geen onderscheid gemaakt tussen beide types onderwerpen.

Terug