Diensten

OpinionFirst is ontwikkeld voor de stichting DemocracyFirst als een platform, waarop verschillende applicaties en diensten ontwikkeld zouden kunnen worden.

DemocracyFirst

DemocracyFirst biedt verschillende diensten aan. Hiermee genereren we inkomsten, die ingezet kunnen worden om OpinionFirst, One $/each day en andere activiteiten verder te ontwikkelen en zo kunnen we weer betere diensten aanbieden en democratie en democratische principes bevorderen.

Aan wat voor diensten kunt u denken?

Met het OpinionFirst platform als basis zijn wij in staat om snel nieuwe toepassingen en diensten te ontwikkelen voor uw organisatie of instelling. Denk bijvoorbeeld aan certificering voor online examens, enquêtes, opiniepeilingen, marktonderzoeken, om maar enige voorbeelden te noemen.

Neem contact met ons op en laat ons weten hoe wij u van dienst kunnen zijn. Mail ons!

Adverteren

Het is onze bedoeling om geen of zo min mogelijk advertenties op OpinionFirst te plaatsen. Het is echter nu nog niet duidelijk of dat haalbaar zal zijn en hoe ons advertentiebeleid vormgegeven zal worden. U kunt ons alvast helpen om advertenties te voorkomen door gratis lid te worden van het DemocracyFirst marketing panel.

Bent u geïnteresseerd om op OpinionFirst te adverteren, laat u ons dat dan weten door een e-mail te sturen! Wij houden u op de hoogte van de mogelijkheden.

Mobiele diensten

Blijf op de hoogte via uw mobiele telefoon of smart Phone

Hoe werkt het?

Op OpinionFirst is steeds van alles gaande: nieuwe onderwerpen worden aangemaakt, er verschijnen nieuwe opinies, statistieken veranderen enzovoort. Sommige onderwerpen wilt u geen moment uit het oog verliezen. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om via uw mobiele telefoon op de hoogte gehouden te worden. U kunt zelf aangeven hoe vaak u een bericht wilt ontvangen.

Partners

DemocracyFirst is zeer geïnteresseerd in softwareontwikkelingen die een synergie kunnen vormen met OpinionFirst. Wij willen graag deelnemen of samenwerken met elk project dat democratie kan bevorderen.

Aan wat voor partnerschap kunt u denken?

Wij hebben veel ideeën voor ontwikkelingen in de toekomst, web georiënteerd of anders. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

  • Crowd Sourcing applicaties

  • Presentatie tools (Grafieken, kaarten en dergelijke)

  • Procedurele applicaties

  • Applicaties voor het genereren van nieuws feeds

  • Enquete applicaties

  • Rapportage applicaties

  • Enzovoort  

Ziet u samenwerkingsmogelijkheden met DemocracyFirst? Neem contact met ons op! DemocracyFirst is op zoek naar initiatieven die tot een win-win situatie kunnen leiden. Mail ons

Terug