Waarom zou ik voor OpinionFirst kiezen?

U maakt gebruik van OpinionFirst om uw mening een stem te geven. Met OpinionFirst heeft u daadwerkelijk een stem op alle andere sociale platforms (Facebook, Twitter, Instagram...) en u informeert tegelijkertijd iedere beleidsmaker over wat u precies wilt dat er gebeurt. Samen met gelijkgestemden heeft u invloed, samen kunt u zaken veranderen. Wij bevelen u aan om altijd met OpinionFirst te starten indien u uw mening een stem wilt geven. Klik hier voor enkele voorbeelden.

U heeft veel redenen om voor OpinionFirst te kiezen! OpinionFirst:

①  Is er voor ú

Bent u blij, boos, tevreden, verdrietig of teleurgesteld over wat u in de krant leest, op de radio hoort, op de TV ziet of meemaakt op uw club? Hoe zou de Verenigde Staten of uw vereniging, club of bedrijf er volgens u uit moeten zien? Wat is uw visie? Ga direct naar OpinionFirst, geef uw stem en laat onmiddellijk horen wat uw favoriete oplossing is! 

  Is altijd onmiddellijk beschikbaar

Door OpinionFirst kunt u snel en op elk gewenst tijdstip laten zien wat u denkt. Met een simpele muisklik of tik op uw scherm! U stemt rechtstreeks voor uw favoriete voorstellen en laat zo beleidsmakers onmiddellijk zien wat u graag ziet gebeuren. U stemt wanneer u dat wil en u kunt uw stem op elk gewenst moment aanpassen.

③  Geeft uw mening invloed!

Door regelmatig te stemmen informeert u politici, beleidsmakers, managers en bestuurders exact over wat u graag ziet gebeuren. Het laat u niet onverschillig maar u bent betrokken en u heeft invloed door uw stem te geven of door relevante informatie te verstrekken met uw advies, visie en ideeën.

④  Is eenvoudig

U stemt snel en eenvoudig over élk voorstel in uw buurt, woonplaats, provincie, land, werelddeel, de wereld of uw vereniging, club of bedrijf. U stemt precies over die onderwerpen die u aangaan en interesseren.

⑤  Geeft ruimte aan uw voorstellen

Als deskundige, politicus, beleidsmaker, manager, bestuurder of betrokken medewerker of burger kunt u uw voorstellen en visies rechtstreeks kenbaar maken aan alle inwoners in uw buurt, woonplaats of land, of aan alle leden van uw groep. Zij kunnen onmiddellijk reageren en u ondersteunen met hun goedkeuring. Als opinieleider kunt u uw voorstel promoten om nog meer steun te verkrijgen.

⑥  Is geen solo actie

Iedereen die een goed voorstel publiekelijk willen steunen, kan ambassadeur worden. Dankzij de steun van ambassadeurs zal een voorstel meer bekendheid krijgen, wat meer stemmen voor dit voorstel zal opleveren.

Medestanders, collega's, partijgenoten of anderen kunnen besluiten om ook opinieleider te worden voor hetzelfde voorstel. Hierdoor krijgt een voorstel meer gewicht dankzij de steun van meer opinieleiders die zich actief inzetten voor dit voorstel.

⑦  Is democratisch

De bevolking van de Verenigde Staten kan op elk moment rechtstreeks steun geven aan elk voorstel. Politici en beleidsmakers weten hierdoor welke voorstellen de steun krijgen van de bevolking. Op dezelfde wijze kunnen ook leden direct steun geven aan voorstellen die spelen in hun onderneming, club, vereniging of ander type groep.

⑧  Is sociaal

Op elk moment kunnen voorstellen, adviezen, visies en opinieleiders door u en kiezers worden gepromoot en gedeeld via Facebook, Twitter en andere sociale media. U kunt dus ook voor uw voorstel, advies of visie zeer snel een brede steun krijgen.

⑨  Is veelzijdig

Als politicus, deskundige, manager, voorzitter of betrokken medewerker of inwoner kunt u snel testen wat de voorkeur van de bevolking van de Verenigde Staten of uw groep is door een opiniepeiling of stelling over een onderwerp te plaatsen. U ziet direct het resultaat door de reacties van de inwoners of groepsleden.

⑩  Is 360° compleet

Kiezers kunnen achtergrond informatie geven of artikelen en columns schrijven om voorstellen te steunen. Met een 360° kan ook u ùw advies, visie, ideeën, argumenten en aanbevelingen over belangrijke onderwerpen onder de aandacht van de inwoners van uw buurt, stad of land brengen. Op dezelfde wijze kunnen 360°'s onmiddellijk onder de aandacht van groepsleden worden gebracht.

⑪  Is kraakhelder

De inwoners van de Verenigde Staten en ook groepsleden kunnen per onderwerp zien welk voorstel iedere opinie leider heeft en welke voorstellen de voorkeur krijgen. De resultaten zijn direct online zichtbaar waardoor u altijd een helder beeld krijgt van wat er leeft onder de inwoners en leden.

⑫  Kan overal worden ingezet

OpinionFirst kan onmiddellijk worden ingezet in uw buurt, woonplaats, provincie, land, werelddeel en zelfs de wereld. Direct digitaal, of indirect via formulieren, kunnen voorstellen in elke mogelijke taal en in elk land voor goedkeuring worden voorgelegd aan de bevolking. OpinionFirst maakt - voor het eerst in de geschiedenis - zelfs werelddemocratie beschikbaar voor iedere wereldburger. OpinionFirst kan ook direct worden ingezet voor iedere denkbare groep personen.

⑬  Staat voor vrijheid, welvaart en geluk

Een democratische samenleving leidt tot vrijheid met meer welvaart en geluk. Wij stellen al het mogelijke in het werk om wereldwijd democratie te bevorderen en zo de kwaliteit en de leefomstandigheden van miljoenen mensen te verbeteren. Een democratische samenleving zorgt voor minder honger, minder oorlog, goed functionerende sociale basisvoorzieningen en meer welvaart. Organisaties, clubs, associaties en andere type groepen die op democratische principes functioneren kunnen rekenen op meer betrokkenheid en steun van de leden.

⑭  Houdt u op de hoogte en registreert ùw stem

Door OpinionFirst wordt u steeds op de hoogte gehouden van wat er speelt, zodat u zelf de juiste keuzes kunt maken. U kunt snel en op elk gewenst tijdstip laten zien wat u denkt. U stemt rechtstreeks voor uw favoriete voorstellen en laat zo beleidsmakers onmiddellijk zien wat u graag ziet gebeuren. Op deze wijze kunnen zij de juiste besluiten nemen.

⑮  Is anders!

OpinionFirst is anders, omdat het gaat om onderwerpen waar u direct belang bij heeft. Bovendien kunt u precies aangeven wat uw favoriete voorstel of wat uw mening is, in plaats van dat u uit drie vooraf vaststaande opties moet kiezen. 

 

Registreer nu of lees meer over hoe u moderne democratie kunt promoten!

Terug