Voorstellen

Met een voorstel plaatst u uw concrete plan, oplossing of initiatief over het onderwerp. U wordt een opinieleider en kiezers kunnen voor u en uw voorstel stemmen. 

Besluiten worden gebaseerd op voorstellen. U kunt uw voorstel promoten om meer kiezers aan te trekken, waarmee u meer invloed verkrijgt om uw voorstel te realiseren.

 • plan, motie, initiatief, oplossing, manifest, burgerinitiatief, referendum, volksraadpleging

Waarom uw voorstel op OpinionFirst plaatsen?

Iedere geregistreerde kiezer kan een voorstel plaatsen voor de eigen buurt, plaats, provincie, staat, land of voor de groepen waaraan wordt deelgenomen. Vooral professionals op hun vakgebied (politici, beleidsmakers, deskundigen en andere leiders) worden nadrukkelijk uitgenodigd om hun voorstellen kenbaar te maken. Iedereen die een voorstel publiceert wordt een opinieleider. Goede voorstellen zullen vele kiezers aantrekken. 

OpinionFirst brengt geregistreerde kiezers automatisch van uw voorstel op de hoogte. Zij kunnen direct stemmen voor uw voorstel. U en uw kiezers kunnen gebruik maken van een ruim scala aan sociale media promotiemogelijkheden om uw voorstel onder de aandacht te brengen van nog eens duizenden andere potentiele kiezers. U bereikt dus zeer snel zeer veel potentiele kiezers om steun te geven aan uw voorstel.

Opinieleiders en ambassadeurs van een voorstel hebben de bevoegdheid om aan te dringen op actie van de regering, parlementaire organen of gemeenteraden op basis van het aantal stemmen dat zichtbaar is op OpinionFirst. De Stichting DemocracyFirst kan ook aandringen op actie of allerlei combinaties zijn mogelijk.

Klik hier om uw voorstel te plaatsen!

Wij adviseren u om de onderstaande normen en richtlijnen voor het schrijven van een succesvol voorstel aandachtig door te lezen.

OpinionFirst is een wereldwijd platform. Het is dus belangrijk om de juiste mensen van uw voorstel op de hoogte te brengen. Voor wie is uw voorstel bestemd? Welke burgers, werknemers of leden betreft het? OpinionFirst geeft u een 'plaats' of 'groep', suggestie, die u kunt veranderen door hierop te klikken.

Nu dat duidelijk is wie een uitnodiging moet ontvangen, kunnen we uw voorstel gaan opstellen:

① Wat is uw onderwerp?

Waarover gaat uw voorstel? Selecteer een bestaand OpinionFirst onderwerp of start een nieuw onderwerp als dat niet mogelijk is.

② Plaats uw voorstel 

Zorg ervoor dat u alle bestaande voorstellen over een bestaand onderwerp hebt gelezen alvorens een nieuw voorstel te starten. Dat voorkomt dubbele of overlappende voorstellen wat een beter stemresultaat oplevert.

Formuleer uw voorstel zo helder mogelijk om een maximaal aantal mensen aan te trekken die op uw voorstel stemmen. 

Uw titel

Wij adviseren een pakkende, niet te lange, titel voor uw voorstel. U stelt voor wat er gedaan zou moeten worden. Reageer niet op dagelijkse zaken, maak uw voorstel meer permanent.

Uw voorstel

Start uw voorstel met een korte heldere samenvatting. Hiermee werft u stemmers. Deze tekst verschijnt in uitnodigingen per e-mail en in de overzichten van voorstellen, dus gebruik de belangrijkste steekwoorden.

Vervolgens geeft u achtergrondinformatie, bewijzen, argumenten, referenties en voordelen voor uw voorstel.

Sommige mensen refereren aan een persoonlijk verhaal. Vergeet niet dat mensen niet altijd alles weten over het probleem dat uw voorstel betreft, dus leg uit welke actie u wilt en welk probleem u daarmee kunt oplossen.

③ Promoot uw voorstel

U kunt onmiddellijk starten met de promotie van uw voorstel door op de blauwe knop te klikken.

Indien u niet in staat bent om een korte samenvatting of argumenten voor een constructief voorstel te geven, maak dan gebruik van een "Standpunt"!

Richtlijnen voor het schrijven van een succesvol voorstel

Een voorstel heeft altijd betrekking op een onderwerp. Als uw onderwerp nog niet bestaat, maakt u eerst het onderwerp aan, en voegt u vervolgens uw voorstel toe. Andere opinieleiders kunnen hun eigen voorstel rondom hetzelfde onderwerp publiceren, zodat binnen een onderwerp meestal meerdere voorstellen en opinieleiders met elkaar strijden om de meeste stemmen te verkrijgen. Zo kunt u invloed uitoefenen op de realisatie van uw voorstel. Hetzelfde voorstel kan ook door meerdere opinieleiders ondersteund worden.

Er zijn allerlei soorten voorstellen. Zoals de meeste dingen in het leven komen voorstellen in alle smaken. Sommigen zijn succesvol, verzamelen tienduizenden stemmen en nationale media-aandacht. Sommige verdwijnen bijna spoorloos en krijgen misschien een paar stemmen uit de directe kring van vrienden en familie, maar krijgen nooit momentum.

Vanzelfsprekend wilt u dat mensen uw voorstel serieus nemen. Maar wat een voorstel succesvol maakt is moeilijk te zeggen. Soms is het timing. Soms is het gewoon geluk. Toch zijn er een paar principes of richtlijnen voor het schrijven van een succesvol voorstel:

① Schrijf uw voorstel kort, bondig en to the point

Het is belangrijk om uw voorstel bondig te formuleren. Wat is uw oplossing of doel? Hoewel een goed voorstel een bepaalde hoeveelheid achtergrond en context bevatten kan, moet de eerste alinea absoluut duidelijk maken wat uw voorstel inhoud en hoopt te bereiken.

② Spellingscontrole, proeflezen en aan anderen laten lezen

Als u wilt dat mensen uw voorstel serieus nemen, dan moet u uw voorstel controleren op spelling en dient u zich de tijd en rust te geven om uw voorstel serieus en professioneel over te laten komen.

Uw voorstel wordt altijd beter indien u meer personen naar uw voorstel laat kijken voordat u gaat publiceren. Hun ideeën en gedachten kunnen uw voorstel verduidelijken voordat deze wordt gepubliceerd. Andere ogen lezen anders. 

③ Blijf praktisch

Uw voorstel mag ambitieus zijn, maar dient wel realistisch te blijven. De wijziging of het voorstel waarvoor u pleit moet concreet en haalbaar zijn. Als bezoekers van uw voorstel denken dat het een losse flodder is, dan stemmen ze waarschijnlijk niet voor uw voorstel, zelfs als ze de zaak steunen.

④ Blijf beleefd en redelijk

Het is belangrijk om uw punt te maken, maar het is ook belangrijk om dit beleefd en constructief te doen. Potentiële kiezers keren zich af bij grove of beledigende voorstellen, zelfs als ze sympathiek staan tegenover de doelstellingen die u probeert zijn te bereiken. De beste voorstellen klinken redelijk, intelligent en zijn bereid andere standpunten te onderkennen.

⑤ Maak gebruik van uw mogelijkheden!

Het is belangrijk te beseffen dat het Internet, een van de meest krachtige activisme hulpmiddelen die ooit is uitgevonden, tot uw beschikking staat. U kunt zich afvragen of uw stem ooit zal worden gehoord. Maar online voorstellen zijn juist zo speciaal omdat zij het mogelijk maken dat iedereen een stem kan hebben.

Normen voor uw voorstel

Onze moderators bewaken de kwaliteit van OpinionFirst. Zij worden door u gewaarschuwd indien er iets niet in overeenstemming is met de 'Rights and Responsibilities' of onze normen. Zij kunnen besluiten om een bijdrage te verwijderen, indien het:

 • niet gericht is op het geven van een constructief voorstel of bijdrage
 • al eerder vermeld is, dus controleer of uw bijdrage al bestaat voor een plaats, groep of onderwerp
 • niet correct of in overeenstemming met de wet is
 • niet duidelijk is waar uw bijdrage over gaat
 • een persoonlijke aangelegenheid betreft
 • om partij politieke zaken gaat
 • een vertrouwelijke, lasterlijk of valse inhoud heeft
 • taal bevat die kan worden opgevat als extreem aanstootgevend, provocerend, of bedrieglijk of misleidend in haar standpunten
 • gaat om spam of reclame 
 • onzinnig of niet serieus is
 • in strijd is met het plaatselijk recht of met intellectuele eigendomsrechten
 • potentieel vertrouwelijke, commercieel gevoelige informatie bevat, of iemands ongerief of financieel verlies tot gevolg kan hebben
 • gaat over personen (met uitzondering van politici of topmanagement)
 • uw bijdrage niet uw echte naam en foto weergeeft
 • niet gaat over het onderwerp of uw eigen contributie, maar een reactie is op andere bijdrages

U kunt ons helpen om OpinionFirst's normen te handhaven door onmiddellijk misbruik melden onder 'Over' dat altijd aan de onderkant van elke bijdrage is te vinden.

Voorstel procedures

Een voorstel bewerken

Een voorstel kan bewerkt worden totdat erop is gestemd of een andere opinieleider zich er bij aangesloten heeft.

Een voorstel verwijderen

Een voorstel kan verwijderd worden totdat er een andere opinieleider zich er bij aangesloten heeft.

Indien een opinieleider stopt dan worden de stemmen gegeven aan de andere opinieleiders voor hetzelfde voorstel. Indien er geen andere opinieleiders voor dit voorstel zijn, dan wordt het voorstel en de stemmen verwijderd. Dit kan niet worden hersteld.

Ongepaste voorstellen

Geregistreerde kiezers kunnen een moderator waarschuwen indien een voorstel ongepast of niet in overeenstemming met de normen of 'Rights and Responsibilities' is.

 

 

Lees over de mogelijkheden die u hebt om uw voorstel succesvol te promoten!

Terug