Petities

Petities zijn een van de meest krachtige activisme middelen die ooit zijn uitgevonden.

Online petities of verzoekschriften zijn bijzonder omdat ze iedereen in staat stellen om hun mening direct een stem te geven.

 • direct verzoek or rekwest aan een instantie

Waarom een petitie starten op OpinionFirst?

Iedere geregistreerde kiezer kan een petitie starten voor de eigen buurt, plaats, provincie, staat, land of voor de groepen waaraan wordt deelgenomen. 

OpinionFirst geeft u een vliegende start om uw petitie getekend te krijgen. Het platform biedt u absoluut vele unieke voordelen om uw petitie te hosten, die u elders niet aantreft:

①  Eenvoudige start van uw petitie

Met OpinionFirst maakt en publiceert u uw goed voorbereide petitie in enkele minuten. Gemakkelijk, snel en het is gratis. 

  Potentiele ondertekenaars worden uitgenodigd

OpinionFirst kiezers en bezoekers worden op de hoogte gebracht en kunnen uw petitie onmiddellijk ondertekenen. Door het platform bereikt u elke dag meer betrokken mensen die in de gelegenheid worden gesteld om uw petitie te ondertekenen. Het is niet nodig om van scratch te beginnen met uw eigen website, administratie, de database...

③  Uw petitie kan worden gepromoot door ondertekenaars

Iedere ondertekenaar kan onmiddellijk alle vrienden en sociale media netwerken (Facebook, Twitter, ...) op de hoogte brengen met een eenvoudige druk op een knop! Wow, wat een virale macht. Een goede petitie kan zo snel duizenden mensen bereiken.

 

Er zijn meer voordelen:

  Op OpinionFirst heeft uw petitie betrekking op een onderwerp

Hierdoor wordt uw petitie voortdurend onder de aandacht gebracht. Alle meningen, voorstellen en opmerkingen rond een onderwerp worden gepubliceerd op OpinionFirst. Zoekmachines zullen mensen naar dit onderwerp leiden. U hoeft niet te vechten voor aandacht met alleen uw eigen campagne website.

  Uw petitie kan worden vertaald naar elke andere taal

We hebben snelle vertaal hulpmiddelen beschikbaar voor u, zodat mensen uw petitie in hun eigen taal kunnen lezen. Soms is het belangrijk om een petitie te vertalen om te kunnen rekenen op internationale steun!

⑥  Uw petitie heeft een eigen webpagina op OpinionFirst

U kunt uw petitie promoten met een rechtstreekse link naar uw eigen petitie-campagne pagina op OpinionFirst.

⑦  Uw petitie kan worden gepromoot op elke website

Wij voorzien u van de nodige widgets. Een websiteontwikkelaar kan deze implementeren op eigen website om uw petitie verder te promoten.

⑧  Uw petitie kan worden gepromoot op OpinionFirst én op uw eigen campagne website

Dubbele kansen om uw petitie ondertekend te krijgen! U start uw petitie op OpinionFirst, en start uw eigen petitie campagne website. Wij verstrekken u alle tools om uw eigen campagnewebsite te ondersteunen!

  OpinionFirst kan een boost geven aan uw bestaande petitie campagne

Het is 'en' niet 'of'. Waarom niet proberen? U heeft al uw eigen petitie campagne website, en wilt uw petitie ook op OpinionFirst starten. Mail ons om de mogelijkheden te bespreken.

⑩  Wij kunnen uw gehele petitie campagne verzorgen

Onze DemocracyFirst Stichting ontwikkelt middelen om het proces van democratische besluitvorming te faciliteren en stimuleren. Hierdoor hebben wij veel ervaring over hoe petities en campagnes succesvol gemaakt kunnen worden. Afhankelijk van uw wensen, budget en doelstellingen kunnen wij uw gehele petitie-campagne ontwikkelen, implementeren en beheren! Mail ons en wij contacteren u om samen te kijken welke mogelijkheden u hebt om uw petitie succesvol te maken.

 

OpinionFirst biedt u alle mogelijkheden om in controle te blijven met een democratische petitie waarover online kan worden 'gestemd' en 'gesteund'. Wat betekent dat voor uw petitie? Onze aanpak:

  U dient uw petitie in als een voorstel

Vaak beginnen petitie initiatiefnemers hun petitie-campagne om vele handtekeningen te verzamelen tegen een plan of tegen iets dat al gebeurt. Dit is begrijpelijk, maar het brengt de petitie initiatiefnemers niet in controle. De uitkomst pakt vaak teleurstellend uit. De situatie blijft ongewijzigd, of op zijn best wordt het oorspronkelijke plan waartegen uw petitie was gestart enigszins gewijzigd om vervolgens nog ten uitvoer te worden gebracht. Frustratie rondom! Alleen in enkele gevallen wordt een petitie volledig erkend. 

Op OpinionFirst dient u uw petitie altijd in als een voorstel! Uw petitie geeft dus een alternatief voorstel, plan of initiatief. Uw voorstel kan van alles zijn wat u ziet als de beste oplossing. Ook 'niets doen' kan een voorstel zijn. Hierdoor stemmen mensen niet tegen iets, maar ze stemmen voor een alternatieve oplossing die u voorstelt. Met hun stem geven ze steun aan ùw voorstel. Met OpinionFirst houdt u de volledige controle!

  Uw petitie is 100% democratisch  

Je hoort dat petities niet representatief zijn omdat slechts een deel van de mensen die gevraagd worden, ondertekend (hoe zit het met degenen die niet hebben ondertekend?). Of je hoort dat petities de mensen die tekenen niet alle informatie verstrekt. Of je hoort dat ze kunnen worden gebruikt voor verkeerde informatie of angst. Of je hoort dat het vereiste aantal handtekeningen niet was bereikt. Of je hoort... Veel argumenten van beleidsmakers die niet respecteren dat mensen een vrije stem of invloed zouden moeten hebben op zaken die hen aangaan.

Op OpinionFirst is uw petitie altijd volledig gebaseerd op democratische beginselen. U hebt volledige controle om uw favoriete plan of situatie nauwkeurig te beschrijven. Uw voorstel (petitie) kan worden vergeleken met andere voorstellen over de zelfde kwestie en er kan zelfs tegen het voorstel worden gestemd. Iedereen heeft de volledige vrijheid om zich te informeren en te stemmen voor hun voorkeur voorstel. Beleidsmakers hebben niet langer excuses als hun plan is weggestemd of geen meerderheid krijgt. Met OpinionFirst weet u 100% zeker wat de voorkeur is van burgers of leden van een groep.

  Uw petitie kan gesteund worden

Stel er is een probleem in uw buurt of in de plaats waar u woont dat verandert dient te worden. U vindt geen gehoor bij de autoriteiten en een petitie wordt gestart. U en een team van gelijkgestemden beginnen een petitie-campagne om handtekeningen te verzamelen om de situatie te veranderen. U en uw team doet er alles aan dat alle burgers van uw buurt of woonplaats voor uw voorstel gaan stemmen. 

Op OpinionFirst zet u de zelfde stappen voor uw buurt of woonplaats. Echter, OpinionFirst biedt iets extra! Iedereen buiten uw buurt of woonplaats kan ook reageren door hun 'steun' stem te geven aan uw petitie. Dit is niet een volledige handtekening of stem, maar het geeft uw petitie wel extra invloed. Deze 'buitenstaanders' kunnen ook hun advies, standpunten en aanbevelingen voor het oplossen van het probleem geven. U bent niet alleen.

 

Als u nog niet overtuigd bent dat OpinionFirst het beste platform is om uw petitie ondertekend te krijgen, vertel ons dan waar we de mist in gaan!

Uw petitie starten!

Wij adviseren u de onderstaande normen en richtlijnen voor het schrijven van een geldige en succesvolle petitie door te lezen.

OpinionFirst is een wereldwijd platform. Het is dus belangrijk om de juiste mensen van uw petitie op de hoogte te brengen. Voor wie is uw petitie bestemd? Welke burgers, medewerkers of leden betreft het? OpinionFirst geeft u een 'plaats' of 'groep' suggestie, die u kunt veranderen door hierop te klikken. 

Nu dat duidelijk is wie een uitnodiging moet ontvangen, kunnen we uw petitie starten:

①  Wat is uw onderwerp?

Waarover gaat uw petitie? Selecteer een bestaand OpinionFirst onderwerp of start een nieuw onderwerp als dat niet mogelijk is.

②  Uw petitie

Formuleer uw petitie zo helder mogelijk om een maximaal aantal mensen aan te trekken die uw petitie ondertekenen. Zorg ervoor dat u alle bestaande petities en voorstellen over een bestaand onderwerp hebt gelezen alvorens een nieuwe petitie te starten. Dat voorkomt dubbele of overlappende voorstellen hetgeen een beter stemresultaat oplevert.

Uw titel

Wij adviseren een pakkende, niet te lange, titel voor uw petitie. Uw titel is niet tegen iets! U stelt voor wat er gedaan zou moeten worden. 

Uw petitie

Start uw petitie altijd met een korte heldere samenvatting. Hiermee werft u ondertekenaars. Deze tekst verschijnt in e-mail uitnodigingen, in petitie overzichten en op andere plaatsen, dus maak gebruik van de belangrijkste steekwoorden.

U kunt aangeven namens wie u de petitie heeft opgesteld en u kunt achtergrondinformatie, bewijzen, argumenten, referenties en voordelen van uw petitie toevoegen.

Sommige mensen refereren aan een persoonlijk verhaal. Vergeet niet dat mensen niet altijd alles weten over het probleem dat uw petitie betreft, dus leg uit welke actie u verwacht en welk probleem u daarmee wilt oplossen.

③  Promoot uw petitie

U kunt onmiddellijk starten met de promotie van uw petitie door op de blauwe knop te klikken.

Indien u niet in staat bent om een korte samenvatting of argumenten voor een constructieve petitie te geven, maak dan gebruik van een "Standpunt"!

Voor kwaliteitsredenen vragen wij u om 1 of meer handtekeningen voor uw petitie te verwerven, voordat deze publiekelijk zichtbaar wordt voor iedereen. 

Petitie resultaat

Hoe groter het aantal handtekeningen dat u door voortdurende aandacht en promotie verwerft, hoe meer uw petitie de instanties of het management zal overtuigen. Met OpinionFirst kan een petitie worden gestart voor elke buurt, woonplaats, land of groep. 

Een reactie hangt niet alleen af van het aantal handtekeningen. Het is ook direct gerelateerd aan de mate van modern democratisch leiderschap van de autoriteiten of het bestuur. Daarnaast zijn er verschillende niveaus van reacties. Zo geeft in Engeland de overheid een reactie op petities met meer dan 10,000 handtekeningen en met meer dan 100,000 handtekeningen wordt een debat in het parlement overwogen.

Opinieleiders en ambassadeurs van een petitie kunnen aandringen op actie van de regering, parlementaire organen, gemeenteraden of management op basis van het aantal handtekeningen of stemmen die zichtbaar zijn op OpinionFirst. De Stichting DemocracyFirst kan ook aandringen op actie en allerlei combinaties zijn ook mogelijk.

Richtlijnen voor het schrijven van een succesvolle petitie

Een petitie is altijd gerelateerd aan een onderwerp. Een petitie is een voorstel of verzoek met een sluitingstermijn van 6 maanden. Dit stelt hogere eisen aan u en uw team dan het plaatsen van een voorstel. De uitdaging is het om binnen deze termijn het aantal door u gewenste handtekeningen te behalen. Na de termijn blijft de petitie beschikbaar als voorstel waarop gestemd kan worden.

Er zijn allerlei soorten petities. Zoals de meeste dingen in het leven komen petities in alle smaken. Sommigen zijn succesvol, verzamelen tienduizenden handtekeningen en nationale media-aandacht. Sommige verdwijnen bijna spoorloos en krijgen misschien een paar handtekeningen uit de directe kring van vrienden en familie, maar krijgen nooit momentum.

Vanzelfsprekend wilt u dat mensen uw petitie serieus nemen. Maar wat een petitie succesvol maakt is moeilijk te zeggen. Soms is het timing. Soms is het gewoon geluk. Toch zijn er een paar principes of richtlijnen voor het schrijven van een geldige en succesvolle petitie:

Schrijf uw voorstel kort, bondig en to the point

Het is belangrijk om aan het begin van uw petitie uw voorstel bondig te formuleren. Wat is uw oplossing of doel? Hoewel een goede petitie een bepaalde hoeveelheid achtergrond en context kan bevatten, dient de eerste alinea absoluut duidelijk maken wat uw voorstel inhoud en hoopt te bereiken.

Spellingscontrole, proeflezen en aan anderen laten lezen

Als u wilt dat mensen uw petitie serieus nemen, dan moet u uw petitie controleren op spelling en dient u zich de tijd en rust te geven om uw petitie serieus en professioneel over te laten komen.

Het is erg aan te bevelen om meer personen naar uw petitie laat kijken voordat u gaat publiceren. Hun ideeën en gedachten kunnen uw petitie verduidelijken voordat deze wordt gepubliceerd. Andere ogen lezen anders. 

Blijf praktisch

Uw petitie mag ambitieus zijn, maar dient wel realistisch te blijven. De wijziging of het voorstel waarvoor u pleit moet concreet en haalbaar zijn. Als bezoekers van uw petitie denken dat uw voorstel een losse flodder is, dan tekenen ze waarschijnlijk uw petitie niet, zelfs als ze de zaak steunen.

Blijf beleefd en redelijk

Het is belangrijk om uw punt te maken, maar het is ook belangrijk om dit beleefd en constructief te doen. Potentiële ondertekenaars keren zich af bij grove of beledigende petities, zelfs als ze sympathiek staan tegenover de doelstellingen die u probeert zijn te bereiken. De beste petities klinken redelijk, intelligent en zijn bereid andere standpunten te onderkennen.

Maak gebruik van uw mogelijkheden!

Het is belangrijk te beseffen dat het Internet, een van de meest krachtige activisme hulpmiddelen is die ooit zijn uitgevonden, tot uw beschikking staat. U kunt zich afvragen of uw stem ooit zal worden gehoord. Maar online petities zijn juist zo speciaal omdat zij het mogelijk maken dat iedereen direct een stem kan hebben.

Normen voor petities

Wij doen ons best om een goede kwaliteit op OpinionFirst te handhaven en verwerpen alleen petities (voorstellen) die niet voldoen aan de OpinionFirst normen. U kunt ons helpen door onmiddellijk misbruik melden onder 'Over' dat altijd aan de onderkant van elk voorstel, petitie of 360º is te vinden. 

Onze moderators bewaken de kwaliteit van OpinionFirst. Zij worden door u gewaarschuwd indien er iets niet in overeenstemming is met de 'Rights and Responsibilities'. Zij kunnen besluiten om uw voorstel of bijdrage te verwijderen, indien het:

 • niet gericht is op het geven van een constructief voorstel of bijdrage
 • al eerder vermeld is, dus controleer of uw bijdrage al bestaat voor het onderwerp!
 • niet correct of in overeenstemming met de wet is
 • niet gericht is op het onderwerp en uw eigen voorstel, maar reageert op andere bijdrages
 • niet gaat over het onderwerp
 • niet duidelijk is waar uw bijdrage over gaat
 • een persoonlijke aangelegenheid betreft
 • om partij politieke zaken gaat
 • een vertrouwelijke, lasterlijke, racistische, offensieve of valse inhoud heeft
 • taal bevat die kan worden opgevat als extreem aanstootgevend, provocerend, of bedrieglijk of misleidend in haar standpunten
 • gaat om spam of reclame 
 • onzinnig of niet serieus is
 • in strijd is met het plaatselijk recht of met intellectuele eigendomsrechten
 • potentieel vertrouwelijke, commercieel gevoelige informatie bevat, of iemands ongerief of financieel verlies tot gevolg kan hebben
 • gaat over personen (met uitzondering van politici of topmanagement)
 • voorstel niet uw echte naam en foto weergeeft

Reageren

Op OpinionFirst kan iedereen overal reageren op voorstellen, ideeën, petities en 360°'s. Wij hebben geen set algemene standaarden, maar waarderen wel constructieve reacties die niet in strijd is met de locale wet.

 

 

Lees meer over hoe u uw petitie kunt promoten!

Terug