Waarom OpinionFirst?

Wat motiveert om ons zo veel tijd, geld en energie in OpinionFirst te investeren?

Onze drijfveer is de overtuiging dat een democratische samenleving leidt tot vrijheid met meer welvaart en geluk. Wij stellen al het mogelijke in het werk om wereldwijd democratie te bevorderen en zo de kwaliteit en de leefomstandigheden van miljoenen mensen te verbeteren. Een democratische samenleving zorgt uiteindelijk voor minder honger, minder oorlog, goed functionerende sociale basisvoorzieningen en meer welvaart.

Ook dichter bij huis willen wij beleidsmakers, politici, managers en bestuurders ondersteunen met informatie over wat u wilt en wat uw zorgen zijn. Onze ambitie is het om het gat te dichten tussen wat u wilt dat er gebeurt en wat politici, managers en bestuurders dènken dat u wilt dat er gebeurt. Wij brengen u en beleidsmakers dichter bij elkaar. Democratie binnen handbereik.

Democratie niet 'hot'?

Democratie is waarschijnlijk niet onmiddellijk het eerste waar u aan denkt als de beste manier om een betere wereld te creëren. Erg 'hot' is democratie in deze tijd niet, en dat komt doordat veel mensen teleurgesteld zijn geraakt in hoe democratie werkt. Maar zet eens een stap achteruit.

Elke dag horen wij over mensen en samenlevingen die helaas te maken hebben met dictatuur, oorlog, terrorisme en andere vormen van vrijheidsbeperking. In veel landen wordt daarom hard gevochten voor meer vrijheid en democratie, en het brengen van democratie is de beste garantie voor meer en duurzame welvaart. Op die manier willen wij de wereld veranderen in een wereld die echt luistert naar de stem van het volk. En met OpinionFirst kunt u helpen, door u geregeld uit te spreken en anderen te stimuleren dat ook te doen. OpinionFirst is een initiatief van de Stichting DemocracyFirst.

Ook ondernemingen, verenigingen, clubs en andere type groepen kunnen worden bestuurd zonder medewerkers of leden te raadplegen. Waarom niet onderzoeken welke kennis beschikbaar is, welke opties er zijn wat de voorkeuren zijn, ...

Heb ik een mening?

Op een feestje spreekt u verontwaardigd over hoge bonussen of mistanden van bestuurders. U bent ontzet doordat u mensen ziet sterven van honger en geweld in de wereld. Tegen uw buurman zegt u blij te zijn met het nieuwe kruispunt in uw woonplaats en op uw club vertelt u iedereen dat men relschoppers moet verwijderen. Kortom u heeft een mening!

OpinionFirst geeft u de mogelijkheid om op voorstellen te stemmen, om zelf een voorstel te publiceren of om uw mening te geven. Met OpinionFirst heeft u dus direct invloed op de kwaliteit van uw leven en dat van anderen. Democratie is een eeuwenoud en bewezen principe: veel stemmen geven macht. Daarom is uw stem onze missie!

Wat kunnen wij bereiken?

Wij geven ons eigen leven en de maatschappij waarin wij leven vorm. Mensen met een mening staan op en krijgen navolging, wij veranderen de wereld gezamenlijk. Uw mening is belangrijk en geeft vorm aan onze toekomst. Verworvenheden dienen bewaakt te worden en het veranderproces staat nooit stil. Ook u kunt uw mening kenbaar maken door te stemmen op voorstellen voor:

  • Een betere club, onderneming, vereniging...
  • Betere producten, services...
  • Een betere wereld, een groene wereld, een eerlijke wereld, een inspirerende wereld of te wel úw wereld, zoals ú die ziet

U kunt op OpinionFirst exact aangeven hoe de wereld er volgens u uit zou moeten zien door te stemmen op voorstellen of door zelf een voorstel te plaatsen. Uw voorstel samen met die van anderen zal een enorme verandering realiseren. Beleidsmakers en politici zijn verstandig en dankbaar doordat u zo duidelijk richting geeft. Laat uw stem niet verloren gaan, en neem vol deel!

Stel dat ...

U bent tegen een nieuw plan in uw gemeente of in Nederland! U wilt absoluut niet dat dit 'slechte' plan wordt uitgevoerd. U kunt natuurlijk allemaal 'tegen' materiaal maken (Jan maakt een website, Sandra ontwerpt en drukt folders, Anne hangt posters op, Piet vult de database, Dorine verzamelt stemmen, ...) maar ondanks de vele tijd en hoge kosten zijn deze initiatieven helaas niet altijd erg succesvol.

Met OpinionFirst kunt U direct simpel een alternatief plan presenteren. U kunt uw focus volledig richten op het verzamelen van zoveel mogelijk steun voor uw 'goede' voorstel! Veel mensen zullen stemmen voor uw voorstel en het 'slechte' plan is van tafel! OpinionFirst maakt dit allemaal direct mogelijk voor u en geeft u vleugels! U wint!

Uw ambities!

Laat iedereen weten hoe uw buurt, woonplaats, land of wereld er volgens u uit zou moeten zien! Het is eenvoudig:

Stem!

Stem in uw woonplaats, provincie, land, groep of waar dan ook en maak gebruik van uw kracht en invloed door te stemmen op onderwerpen die u aangaan! Het zal de kwaliteit van uw eigen leven, het leven van uw kinderen, familie en van anderen verbeteren! U kunt ook anderen motiveren om OpinionFirst in te zetten door gebruik te maken van de 'Uitnodigen!' knoppen.

Deel uw visie of voorstel!

Uw visie of voorstel telt! Het succes van OpinionFirst hangt af van u en uw inbreng. OpinionFirst streeft ernaar om ieder voorstel en iedere visie over elk onderwerp vast te leggen, op alle plekken van de wereld en van ieder type groep. Op deze wijze worden inwoners en leden geïnformeerd en kunnen zij de juiste keuzes maken. Wij nodigen deskundigen, politici, beleidsmakers, schrijvers, managers, bestuurders, journalisten, BN’ers en betrokken medewerkers en burgers expliciet uit om hun voorstel of mening kenbaar te maken.

Wees positief en constructief!

Het ultieme uitgangpunt van alles is een open, positieve en constructieve houding. Met een dergelijke houding kun je onze wereld veranderen!

Maak gebruik van de mogelijkheden van OpinionFirst. Iedereen zou vandaag al moeten stemmen tegen oorlog en honger. Word wakker, en zorg dat honger en oorlog niet meer op deze wereld voorkomen. Er is genoeg voedsel voor iedereen. Wij zouden menselijk moeten worden.

 

Lees meer over hoe OpinionFirst werkt, de voordelen of hoe u zich kunt inzetten voor meer democratische besluitvorming en verandering. Wij hopen op uw steun! In de linker Sidebar treft u mogelijkheden aan om ons te steunen.

Terug