Ideeën

U deelt een idee om snel feedback te verzamelen van een gemeenschap. Op basis van hun argumenten tegen of voor uw idee, kunt u uw idee verder verbeteren.

Als volgende stap kunt u op basis van uw idee een goed doordacht voorstel opstellen.

 • proefballon, ingeving, concept.

Waarom een idee starten op OpinionFirst?

Iedere geregistreerde kiezer kan een idee delen over de eigen buurt, plaats, provincie, staat, land of voor de groepen waaraan wordt deelgenomen. 

OpinionFirst geeft u een vliegende start om uw idee in uw gemeenschap te distribueren. Zodra uw idee is gepubliceerd, hebt u alle mogelijkheden beschikbaar om uw idee te promoten!

Klik hier om uw idee te starten!

OpinionFirst is een wereldwijd platform. Het is dus belangrijk om de juiste mensen van uw petitie op de hoogte te brengen. Wie wilt u dat uw idee leest? Welke burgers, medewerkers of leden betreft het? OpinionFirst geeft u een 'plaats' of 'groep' suggestie, die u kunt veranderen door hierop te klikken. 

Nu dat duidelijk is wie een uitnodiging moet ontvangen, kunnen we uw idee starten:

①  Wat is uw onderwerp?

Waarover gaat uw idee? Selecteer een bestaand OpinionFirst onderwerp of start een nieuw onderwerp als dat niet mogelijk is.

②  Deel een idee

Formuleer uw idee zo helder mogelijk om een maximaal aantal lezers aan te trekken die op uw idee reageren. Zorg ervoor dat u alle bestaande ideeën over een bestaand onderwerp hebt gelezen alvorens een nieuw idee te starten. Dat voorkomt dubbele of overlappende ideeën.

Uw titel

Wij adviseren een pakkende, niet te lange, titel voor uw idee. Uw titel is niet tegen iets! U stelt voor wat er gedaan zou moeten worden. 

Uw idee

Start uw idee altijd met een korte heldere samenvatting. Hiermee verkrijgt uw reacties. Deze tekst verschijnt in e-mail uitnodigingen, in idee overzichten en op andere plaatsen, dus maak gebruik van de belangrijkste steekwoorden.

Vervolgens kunt u achtergrondinformatie, bewijzen, argumenten, referenties en voordelen van uw idee toevoegen.

③  Promoot uw idee

U kunt onmiddellijk starten met de promotie van uw idee door op de blauwe knop te klikken.

 

Normen voor ideeën

Wij doen ons best om een goede kwaliteit op OpinionFirst te handhaven en verwerpen alleen ideeën die niet voldoen aan de OpinionFirst normen. U kunt ons helpen door onmiddellijk misbruik melden onder 'Over' dat altijd aan de onderkant van elk voorstel, idee, petitie of 360º is te vinden. 

Onze moderators bewaken de kwaliteit van OpinionFirst. Zij worden door u gewaarschuwd indien er iets niet in overeenstemming is met de 'Rights and Responsibilities'. Zij kunnen besluiten om uw voorstel of bijdrage te verwijderen, indien het:

 • niet gericht is op het geven van een constructief voorstel of bijdrage
 • al eerder vermeld is, dus controleer of uw bijdrage al bestaat voor het onderwerp!
 • niet correct of in overeenstemming met de wet is
 • niet gericht is op het onderwerp en uw eigen voorstel, maar reageert op andere bijdrages
 • niet gaat over het onderwerp
 • niet duidelijk is waar uw bijdrage over gaat
 • een persoonlijke aangelegenheid betreft
 • om partij politieke zaken gaat
 • een vertrouwelijke, lasterlijke, racistische, offensieve of valse inhoud heeft
 • taal bevat die kan worden opgevat als extreem aanstootgevend, provocerend, of bedrieglijk of misleidend in haar standpunten
 • gaat om spam of reclame 
 • onzinnig of niet serieus is
 • in strijd is met het plaatselijk recht of met intellectuele eigendomsrechten
 • potentieel vertrouwelijke, commercieel gevoelige informatie bevat, of iemands ongerief of financieel verlies tot gevolg kan hebben
 • gaat over personen (met uitzondering van politici of topmanagement)
 • voorstel niet uw echte naam en foto weergeeft

Reageren

Op OpinionFirst kan iedereen overal reageren op voorstellen, ideeën, petities en 360°'s. Wij hebben geen set algemene standaarden, maar waarderen wel constructieve reacties die niet in strijd is met de locale wet.

 

Terug