OpinionFirst als uw startpunt

Overal in het maatschappelijk leven worden beslissingen genomen: in de sportvereniging, op school, een bedrijf, in uw wijk, woonplaats, provincie, land, regio of zelfs de wereld. Zo’n besluit kan ook voor u van groot belang zijn, en veel invloed hebben op uw dagelijks leven. Helaas hebben u en andere betrokkenen niet altijd invloed op de besluitvorming die u wel aangaat. U maakt gebruik van OpinionFirst wanneer U:

①  Een goed voorstel wilt steunen

U wilt rechtstreeks kunnen meebeslissen over belangrijke onderwerpen door aan te geven wat u wilt dat er gebeurt. Met OpinionFirst kunt u altijd direct stemmen en invloed uitoefenen op besluiten die u aangaan. 

②  Een goed voorstel heeft

Heeft u een goed voorstel, plan, petitie, oplossing of initiatief dat u rechtstreeks wilt voorstellen aan uw woonplaats, land, vereniging, club of bedrijf? Dan start u altijd met OpinionFirst. Met OpinionFirst vindt u direct rechtstreeks eenvoudig medestanders voor uw voorstel. Bovendien kunt u onmiddellijk uw voorstel via sociale media netwerken promoten om nog meer steun te krijgen.

③  Het oneens bent met een voorstel

U bent het oneens met een voorstel, plan, petitie, oplossing of initiatief voor uw woonplaats, land, vereniging, club of bedrijf en u wilt graag een alternatief voorstel steunen. Met OpinionFirst evalueert u welke andere voorstellen er beschikbaar zijn of u plaatst zelf een voorstel.

④  Uw kennis en ervaring wil delen

Iedereen kan zijn of haar visie, ideeën en aanbevelingen geven over ieder onderwerp of voorstel (360°'s). Met OpinionFirst wordt hierdoor elk onderwerp van alle verschillende gezichtspunten weergegeven. Hierdoor kunt u goed op basis van al deze invalshoeken bepalen voor welk voorstel u gaat stemmen.

⑤  Een hekel heeft aan besluiteloosheid

U heeft genoeg van eindeloze discussies op sociale media, forums, in vergaderingen en in de media. U wilt dat er conclusies worden getrokken en keuzes worden gemaakt. Met OpinionFirst kunnen er zeer snel beslissingen worden genomen, omdat de resultaten direct worden weergegeven.

⑥  Gehoord wilt worden

U bent van mening dat iedereen goede ideeën kan hebben. U staat pal achter vrijheid van meningsuiting en keuzevrijheid in een moderne democratische samenleving, vereniging, club of bedrijf. U wilt alle voorstellen helder op een rij en luisteren naar de argumenten en aanbevelingen van andere mensen om te kunnen kiezen voor uw beste voorstel. Met OpinionFirst wordt u gehoord omdat u altijd onmiddellijk kunt aangeven wat u wilt dat er gebeurd.

Dus wanneer u over wat dan ook een mening heeft, dan maakt u altijd gebruik van OpinionFirst! Op OpinionFirst kunt u altijd direct stemmen, reageren en lezen over onderwerpen die u aangaan!

OpinionFirst is het centrale platform voor moderne democratie en wil iedereen betrekken bij besluiten die hen aangaan.

Hoe werkt OpinionFirst?

OpinionFirst is het centrale platform voor moderne directe democratie voor elke plaats in de wereld (Plaatsen). Het platform is ook beschikbaar om democratische beslissingen te nemen in een club, onderneming, associatie, organisatie of elke andere type groep (Groepen). 

Dan is OpinionFirst uw startpunt. De principes zijn eenvoudig:

 Stem

U stemt snel en eenvoudig over élk belangrijk onderwerp in uw buurt, woonplaats, provincie, land, werelddeel en zelfs de wereld. U stemt dus niet op een partij, maar u stemt precies op die onderwerpen die u aangaan. U kunt op dezelfde wijze stemmen over voorstellen in clubs, bedrijven, associaties of andere organisaties en groepen waarvan u lid bent. Alleen als u stemt en reageert op zaken die belangrijk voor u zijn, oefent u invloed uit. 

Het kost slechts een paar minuten van uw tijd om per onderwerp een keuze maken. En mét uw keuze heeft u invloed op elk voorstel of besluit dat belangrijk is voor u. U hebt rechtstreekse invloed op beslissingen!

Als geregistreerde kiezer geeft u meer gewicht aan uw stem en verhoogt u onmiddellijk uw invloed, net zoals in iedere democratie of elke groep die op democratische principes is gebaseerd. Uw registratie maakt het ook mogelijk om uw stem later te wijzigen of te verwijderen. Alle stemmen die u geeft zijn anoniem!

Iedereen kan stemmen op OpinionFirst. Inwoners of groepsleden geven gezamenlijk aan wat belangrijk is en helpen met hun keuzes favoriete voorstellen en opinieleiders aan de winst. Als u niet stemt, is het onderwerp niet belangrijk genoeg voor u en zullen andere inwoners bepalen welk voorstel wordt aangenomen.

②  Reageer

Uw voorstel of visie telt! OpinionFirst streeft ernaar om ieder voorstel en iedere visie over elk onderwerp vast te leggen, op alle plekken van de wereld en van iedere groep. Op deze wijze worden inwoners en groepsleden geïnformeerd en kunnen zij de juiste keuzes maken. 

Wij nodigen deskundigen, politici, beleidsmakers, schrijvers, journalisten, werknemers, managers, leden, BN’ers, betrokken burgers en anderen expliciet uit om hun voorstel of mening kenbaar te maken. U kunt reageren over een onderwerp in de vorm van een:

Voorstel

Met uw voorstel plaatst u uw plan, idee, petitie, oplossing, motie of initiatief. Wanneer u een voorstel publiceert, wordt u automatisch opinieleider voor uw voorstel. Iedereen kan voor u en uw voorstel stemmen. Hoe beter u uw voorstel promoot, hoe meer stemmen u krijgt en hoe groter uw invloed wordt. Uw kiezers laten uw voorstel winnen.

360°

Met uw 360° reageert u met uw advies, visie, argumenten, aanbevelingen, achtergronden en andere informatie. U wordt geen opinieleider en kiezers kunnen niet op u stemmen, maar u kunt met uw stemadvies wel een keuze voor uw favoriete voorstel bevorderen.

Opiniepeiling

Een opiniepeiling brengt u de mening van de inwoners en leden van een groep snel in kaart. Formuleer een vraag met verschillende antwoordmogelijkheden en ontdek hoe anderen hierover denken.

Standpunt

Met een standpunt vraagt u de inwoners of leden van een groep of ze het eens of oneens zijn met u. Plaats uw standpunt en zie of anderen het met u eens zijn.

 Leer

Indien veel personen stemmen en reageren over een onderwerp komt er meer informatie beschikbaar over dat onderwerp. Informatie die niet is gemonopoliseerd van een of enkele bronnen, maar van iedereen afkomstig is. 

De voorstellen, 360°'s en andere reacties worden helder en gestructureerd weergegeven wat u helpt om snel de verschillende aspecten van dit onderwerp overzichtelijk op een rijtje te krijgen. OpinionFirst ondersteunt u ook met aanvullende informatie over ieder onderwerp, welke beschikbaar is onder:

Voorstellen

Geeft een overzicht van de voorstellen waarop u kunt stemmen. 

360°'s

Geeft inzicht in de visies van deskundigen en betrokken burgers. U kunt naast hun aanbeveling voor een voorstel ook eventuele toegevoegde opiniepeilingen en standpunten raadplegen.

Opinieleiders

U ziet de opinieleiders voor het onderwerp.

Resultaten

U ziet het resultaat en andere details van alle uitgebrachte stemmen.

Kaart

U ziet waar (geografisch) de stemmen uitgebracht zijn.

Klik hier om meer over deze opties te lezen.

Bent u democratisch?

Dan nodigen wij u uit! OpinionFirst staat voor u, uw eigen partij, uw omgeving, uw groep, uw wereld, uw voorkeuren en ùw keuzes. Start vandaag met stemmen om nooit meer te stoppen in de Verenigde Staten en andere locaties en groepen!

  1. Selecteer een onderwerp uit de lijst met onderwerpen.
  2. Stem op uw favoriete voorstel en opinieleider.
  3. Selecteer een volgend onderwerp en stem opnieuw tot u over al uw favoriete onderwerpen heeft gestemd.

Is uw onderwerp niet aanwezig? Start dan een nieuw onderwerp en breng een discussie op gang.

 

In de handleiding en gebruikers profielen treft u meer gedetailleerde informatie aan over de werking van OpinionFirst en de gebruikers voorbeelden geven u een idee over hoe dit platform gebruikt kan worden.

Terug