Waarom stemmen?

U hoort regelmatig mensen klagen over de politiek, de maatschappij, de vervuiling of het bedrijf waarvoor ze werken. Ons voorstel is om er iets aan te doen en te stoppen met klagen. Door alleen maar onderling te klagen blijft de situatie onveranderd en dit helpt u niet verder. Uw mening of voorstel wordt niet gehoord en anderen zullen voor u gaan beslissen. U bent het helaas gewend.

Door juist regelmatig te stemmen informeert u politici en beleidsmakers exact over wat u graag ziet gebeuren. Het laat u niet onverschillig maar u bent betrokken en u heeft invloed door uw stem te geven of door relevante informatie te verstrekken. OpinionFirst geeft uw stem invloed!

OpinionFirst is anders!

U bent gewend uw mening te geven in opiniepeilingen, interviews, standpunten en stellingen voor nieuwsrubrieken van kranten, radio en TV en voor allerlei onderzoeken. Deze meningen worden snel vergeten en u heeft hiervan zelf nauwelijks voordeel. OpinionFirst is anders, omdat het nu gaat om onderwerpen waar u direct belang bij heeft. Bovendien kunt u nu precies aangeven wat uw favoriete voorstel of wat uw mening is, in plaats van dat u uit drie opties moet kiezen. 

OpinionFirst geeft u de mogelijkheid om uw permanente stem uit te brengen! U laat politici, beleidsmakers, managers en voorzitters duidelijk weten hoe u voelt en wat uw gedachten zijn over onderwerpen die u aangaan. En uw stem blijft zichtbaar totdat u zelf besluit om een voorstel niet langer te steunen. Want veranderen van mening kan natuurlijk altijd! 

Dus met OpinionFirst kunt u daadwerkelijk meer doen om de kwaliteit van uw leven, dat van uw familie, van anderen en van uw omgeving te verbeteren! Wij nodigen u uit om vol gebruik te maken van uw kracht en invloed door te stemmen op onderwerpen die u aangaan! De geschiedenis heeft het aangetoond: uw stem maakt een verschil.

OpinionFirst biedt mogelijkheden

U kunt op verschillende manieren gebruik maken van OpinionFirst:

①  Word een geregistreerde Kiezer

De eenvoudigste manier om invloed te hebben op de kwaliteit van uw leven en dat van anderen is door u te registreren en altijd te stemmen! Uw mening is belangrijk! Selecteer met 'Stem over dit onderwerp!' uw onderwerp, en klik op 'Stem voor mijn voorstel!' om een voorstel en opinieleider te kiezen. U heeft gestemd, zo eenvoudig is het! Dat is alle inspanning die het u kost om een stem uit te brengen. Lees meer

②  Word Ambassadeur

Nadat u gestemd heeft, kunt u besluiten om ambassadeur te worden. Normaal gesproken is uw uitgebrachte stem niet zichtbaar voor anderen. Als ambassadeur, laat u aan iedereen zien dat u een voorstel ondersteunt. Promoot het voorstel actief via sociale media en nodig anderen uit om ook te stemmen.

③  Word Opinieleider

Als uw voorstel nog niet op OpinionFirst staat, kunt u besluiten om opinieleider te worden. Opinieleider wordt u wanneer u overtuigd bent van de kwaliteit van uw voorstel, maar ook bereid bent om energie en tijd te steken in het realiseren daarvan door stemmers te werven. Probeer altijd op een actieve, positieve en constructieve manier uw doel te bereiken.

④  Word Moderator

Help ons om de kwaliteit van de bijdragen op OpinionFirst te waarborgen en wordt moderator. Een moderator controleert of de bijdragen op OpinionFirst constructief zijn en passen binnen de doelstellingen van OpinionFirst en de lokale wetgeving. Als moderator zorgt u dat OpinionFirst een prettige en constructieve omgeving blijft.

⑤  Doe mee of Ondersteun ons

Hoe meer mensen onze initiatieven ondersteunen, hoe sneller wij nieuwe initiatieven kunnen ontwikkelen. Ondersteun ons met een donatie, word lid of zet u actief in en ondersteun ons met uw expertise.

 

Lees meer over OpinionFirst en over hoe het werkt?

Promoot moderne democratie. Meer stemmen betekent meer invloed. Met OpinionFirst kost het u een paar minuten van uw tijd om de kwaliteit van uw leven positief te beïnvloeden! Bij elke stem die u uitbrengt opnieuw.

Terug