Stichting DemocracyFirst

DemocracyFirst is een stichting die in mei 2008 is opgericht. Het doel van de stichting is om structuren en technologieën te ontwikkelen en ter beschikking te stellen, om een democratisch besluitvormingsproces te faciliteren en te stimuleren. De stichting wil dit realiseren door een publieke website, het organiseren van bijeenkomsten en seminars en al het andere dat gerelateerd is aan het verwezenlijken van deze doelstelling.

De stichting DemocracyFirst is opgericht met als ultiem doel om:

Alle mensen, arm of rijk, hoog of laag opgeleid, waar ook ter wereld, bij besluitvorming die hen aangaat te betrekken.

Overal in het maatschappelijk leven worden beslissingen genomen: in de sportvereniging, op school, in de plaatselijke politiek, een bedrijf, of in de landelijke politiek. Een dergelijk besluit kan voor mensen van groot belang zijn, en veel invloed hebben op hun dagelijks leven. Helaas hebben niet altijd alle betrokkenen invloed op de besluitvorming.

Het proces van democratische besluitvorming te faciliteren voor elke gemeenschap of groep.

Eén van de middelen die DemocracyFirst inzet om dit doel te bereiken, is de website OpinionFirst. OpinionFirst is een centraal democratisch platform dat mensen verbind en lijn brengt in voorstellen en meningen. Via deze site kan iedereen een voorstel of initiatief lanceren, en proberen daarvoor medestanders te vinden. Lukt dat, dan is dat natuurlijk een ijzersterk argument om het plan ook daadwerkelijk uitgevoerd te krijgen.

Kracht te geven aan goede ideeën en plannen.

Wij zijn er van overtuigd dat democratische besluitvorming, op welk niveau dan ook, een belangrijk ingrediënt is voor een samenleving waarin ieder individu tot zijn recht kan komen. Wij hopen dan ook dat deze moderne benadering van een eeuwenoud principe veel mensen zal inspireren om zélf het initiatief te nemen voor een betere samenleving.

 

Lees meer op de DemocracyFirst website.

Terug