OpinionFirst voordelen

OpinionFirst gaat over belangrijke onderwerpen die u en elke andere burger of groepslid aangaan. Het is een rechtstreekse ontmoetingsplaats voor deskundigen, managers, beleidsmakers, betrokken burgers, werknemers en leden enerzijds en kiezers anderzijds.

Over ieder onderwerp kan elke politicus, beleidsmaker, professor, specialist, journalist, manager, ceo, president, betrokken medewerker of burger of andere persoon zijn of haar visie of voorstel inbrengen. Zij brengen u hiermee rechtstreeks op de hoogte van hun specifieke voorkeur, kennis en ervaring.

U kunt deze visies lezen en voorstellen ondersteunen door hierop te stemmen. Met uw stem geeft u aan welk voorstel volgens u uitgevoerd moet worden. U heeft dus voortdurend rechtstreekse invloed omdat u daadwerkelijk betrokken bent bij beslissingen die u aangaan! Gratis en met een simpele muisklik of tik op het scherm! OpinionFirst is er voor iedereen die graag onafhankelijk eigen keuzes wil maken.

Democratie met OpinionFirst of met traditionele verkiezingen?

Of een mix van beide? Met OpinionFirst:

 Stemt u wanneer u dat wil en u kunt uw stem op elk gewenst moment aanpassen. 

Of traditioneel: U stemt slechts één keer in de 4 jaar tijdens de verkiezingen.

  Stemt u rechtstreeks over die onderwerpen die u aangaan en interesseren.

Of traditioneel: U heeft een stemwijzer nodig om een partij te kiezen of u kiest voor een partijprogramma dat u nauwelijks kent.

  Stemt u op elk voorstel waarmee u het 100% eens bent.

Of traditioneel: U stemt soms bij verkiezingen op een partij waar u het misschien net aan 50% mee eens bent.

  Stemt u snel en eenvoudig over élk voorstel in uw buurt, woonplaats, provincie, land, werelddeel en zelfs de wereld.

Of traditioneel: U stemt nu vaak indirect via een partij over een beperkt aantal speerpunten die u aangaan.

  Heeft u altijd invloed over elk belangrijk onderwerp.

Of traditioneel: U heeft geen of nauwelijks invloed omdat de partij waarop u heeft gestemd niet in de regering komt of deze partij gaat een coalitie aan met een andere partij waardoor het partij programma moet worden aangepast.

  Voegt u uw eigen voorstel toe als opinieleider of u geeft uw stemadvies over een voorstel.

Of traditioneel: U wacht af wat politici en beleidsmedewerkers voor u beslissen.

  Stemt u en geeft uw advies, visie en ideeën over onderwerpen die voor u van belang zijn.

Of traditioneel: U stemt helemaal niet meer omdat politici te ver van u af staan en beter zouden moeten luisteren naar zaken die u bezighouden.

  Kiest u voor en promoot u moderne directe democratie.

Of traditioneel: U accepteert dat er geen of nauwelijks democratie is op veel plaatsen in de wereld.

Democratische principes in organisaties met OpinionFirst of juist niet?

Of een mix van beide op uw club, bedrijf, vereniging of een ander type groep? Met OpinionFirst:

  Stemt u wanneer u dat wil en u kunt uw stem op elk gewenst moment aanpassen. 

Of traditioneel: U heeft nauwelijks de mogelijkheid om te stemmen op wat u beschouwd als het beste voorstel. In het algemeen heeft u zelfs geen enkele invloed.

  Stemt u rechtstreeks over die onderwerpen die u aangaan en interesseren.

Of traditioneel: In het beste geval wordt u geraadpleegd als ondernemingsraad, tijdens een bestuursvergadering of op een voorlichtingsavond. Doorgaans heeft u geen mogelijkheden om uw kennis en voorkeuren te delen.

  Stemt u op elk voorstel waarmee u het 100% eens bent.

Of traditioneel: Er zijn geen voorstellen om uit te kiezen.

  Stemt u snel en eenvoudig over élk voorstel in uw onderneming, club, vereniging of ieder ander type groep.

Of traditioneel: Er zijn geen voorstellen om uit te kiezen en over het algemeen nauwelijks mogelijkheden om snel en efficient uw mening te geven.

  Heeft u altijd invloed over elk belangrijk onderwerp.

Of traditioneel: U heeft nauwelijks of geen invloed omdat het management of bestuur alle macht heeft. Zij nemen beslissingen zonder te willen of kunnen nagaan wat de voorkeur is van leden of werknemers.

  Voegt u uw eigen voorstel toe als opinieleider of u geeft uw stemadvies over een voorstel.

Of traditioneel: U wacht af wat managers, het bestuur en anderen in machtposities voor u beslissen.

  Stemt u en geeft uw advies, visie en ideeën over onderwerpen die voor u van belang zijn.

Of traditioneel: Advies wordt vaak als een last beschouwd, niet als een mogelijkheid voor verbeteringen. U stemt helemaal niet omdat deze optie niet beschikbaar is voor u. 

  Kiest u voor en promoot u moderne democratische besluitvorming.

Of traditioneel: U accepteert dat er geen of nauwelijks democratische principes worden gehanteerd in uw onderneming, club, vereniging of ander type groep. Anderen beslissen zonder raadpleging van hen die het aangaat.

 

Registreer nu of lees meer over hoe u moderne democratie kunt promoten!

Terug