360°'s

Met een 360° informeert u uw lezers over een onderwerp. Het helpt lezers om zich een mening over het onderwerp te vormen.

Een constructieve bijdrage kan de keuze van lezers beïnvloeden om een bepaald voorstel te kiezen, of om een bepaald idee of standpunt te ondersteunen.

 • uw visie, advies, opinie, specifieke ervaring, kennis.
 • informatie, argumenten, aanbevelingen, feiten, achtergronden.
 • kopie van een bestaande column, open brief, artikel, ... met referentie links naar web pagina's, podcasts, YouTube, of TV/radio uitzendingen.  

Wie kan een 360° plaatsen?

Iedere geregistreerde kiezer kan overal en voor elk onderwerp een 360° plaatsen. Een 360° heeft altijd betrekking op een onderwerp. Als uw onderwerp nog beschikbaar is, maakt u eerst het onderwerp aan, en voegt u vervolgens uw 360° toe. 

Op de radio hoort u beweringen en slogans van politici of managers, in een tijdschrift leest u artikelen of columns van journalisten, op een website ontdekt u een blog van een wetenschapper of in de krant ziet u opiniepeilingen of aansprekende foto's. Overal om ons heen worden er argumenten gegeven om bepaalde opinies, visies, ideeën of voorstellen te ondersteunen.

Wij nodigen u expliciet uit om uw 360° contributie op OpinionFirst te delen, zodat anderen over het onderwerp kunnen worden geïnformeerd! Of u deelt een kopie van een eerdere contributie. Een onderwerp kan worden belicht vanuit verschillende invalshoeken. Met een 360°' geeft u diepte aan discussies. Aarzel niet het uit te proberen, het is eenvoudig!

Uw 360° plaatsen

OpinionFirst is een wereldwijd platform. Het is dus belangrijk om de juiste mensen van uw 360° op de hoogte te brengen. Voor wie is uw 360° bestemd? Welke burgers, medewerkers of leden betreft het? OpinionFirst geeft u een 'plaats' of 'groep', suggestie, die u kunt veranderen door hierop te klikken. 

Nu dat duidelijk is wie een uitnodiging moet ontvangen, kunnen we uw 360° gaan opstellen:

①  Wat is uw onderwerp?

Waarover gaat uw 360°? Selecteer een bestaand OpinionFirst onderwerp of start een nieuw onderwerp als dat niet mogelijk is.

②  Plaats uw 360°

Formuleer uw 360° zo helder mogelijk om een maximaal aantal lezers aan te trekken.

Uw titel

Wij adviseren een pakkende, niet te lange titel. 

Uw 360°

Informeer uw lezers en deel uw mening, ervaring, kennis, informatie, argumenten, feiten, aanbevelingen, artikel, brief...

Uw extra opties

Plaats uw 360° of besluit nog extra opties toe te voegen:

 • Stemadvies - U geeft advies aan uw lezers op welk voorstel zij zouden moeten stemmen.
 • Opiniepeiling - U kunt een opiniepeiling aan uw 360° toevoegen. Elk mogelijk antwoord plaatst u op een nieuwe regel.
 • Standpunt - U kunt een standpunt of stelling aan uw 360° toevoegen. Over dit standpunt kan iedereen stemmen.
 • Foto - Door een illustratieve foto toe te voegen kunt u uw 360° verdere kracht bij zetten.
 • Link of referentie -  Link naar websites of artikelen, refereer naar tekst indien u gebruikt maakt van andere publicaties...

Normen voor 360°'s

Onze moderators bewaken de kwaliteit van OpinionFirst. Zij worden door u gewaarschuwd indien er iets niet in overeenstemming is met de 'Rights and Responsibilities' of onze normen. Zij kunnen besluiten om een bijdrage te verwijderen, indien het:

 • niet gericht is op het geven van een constructief voorstel of bijdrage
 • al eerder vermeld is, dus controleer of uw bijdrage al bestaat voor een plaats, groep of onderwerp
 • niet correct of in overeenstemming met de wet is
 • niet duidelijk is waar uw bijdrage over gaat
 • een persoonlijke aangelegenheid betreft
 • om partij politieke zaken gaat
 • een vertrouwelijke, lasterlijk of valse inhoud heeft
 • taal bevat die kan worden opgevat als extreem aanstootgevend, provocerend, of bedrieglijk of misleidend in haar standpunten
 • gaat om spam of reclame 
 • onzinnig of niet serieus is
 • in strijd is met het plaatselijk recht of met intellectuele eigendomsrechten
 • potentieel vertrouwelijke, commercieel gevoelige informatie bevat, of iemands ongerief of financieel verlies tot gevolg kan hebben
 • gaat over personen (met uitzondering van politici of topmanagement)
 • uw bijdrage niet uw echte naam en foto weergeeft
 • niet gaat over het onderwerp of uw eigen contributie, maar een reactie is op andere bijdrages

U kunt ons helpen om OpinionFirst's normen te handhaven door onmiddellijk misbruik melden onder 'Over' dat altijd aan de onderkant van elke bijdrage is te vinden.

Procedures

Een 360° bewerken

Een 360° kan worden bewerkt.

Een 360° verwijderen

U waardeert of 360° informatief is, niet of het u bevalt of er mee eens bent. Zodra u een waardering geeft ziet u ook de algemene resultaten.

Een 360° waarderen

Een 360° kan worden verwijderd.

Ongepaste 360°'s

Geregistreerde kiezers kunnen een moderator waarschuwen indien een 360° ongepast of niet in overeenstemming met de 'Rights and Responsibilities' is.

Een 360° linken

Door bij ‘Uw stemadvies’ een stemadvies voor een voorstel te geven, koppelt u uw 360° automatisch aan dat voorstel.

Een 360° promoten

Zodra u uw 360° heeft bevestigd kunt onmiddellijk starten met de promotie door op het deel ikoon te klikken. U heeft vele mogelijkheden om uw 360° te promoten!

Terug