Widgets

Widgets make it possible to place topics, proposals, opinion leaders and other information on your own website. This allows you to publish OpinionFirst information, to represent results or to promote your preferences on your own website!

Opinion leader

https://www.opinionfirst.com/en/user/ievgen.leonov-411
<iframe src="https://www.opinionfirst.com/en/widget/user/ievgen.leonov-411" width="500" height="280" title="Opinion leaders" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe>

Topic

https://www.opinionfirst.com/en/topic/legal-zats-ya-zbro-277
<iframe src="https://www.opinionfirst.com/en/widget/topic/legal-zats-ya-zbro-277" width="500" height="280" title="Topic" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe>

Proposal

https://www.opinionfirst.com/en/proposal/legalizatsiya-oruzhiya-pistoletov-dlya-zaschity-svoego-zhil-ya-hozyainom-chastnoj-sobstvennosti-390
<iframe src="https://www.opinionfirst.com/en/widget/proposal/legalizatsiya-oruzhiya-pistoletov-dlya-zaschity-svoego-zhil-ya-hozyainom-chastnoj-sobstvennosti-390" width="500" height="210" title="Proposal" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe>

Poll

<iframe src="https://www.opinionfirst.com/en/widget/poll/yakbi-pozachergov-parlaments-k-vibori-v-dbulisya-najblizhchim-chasom-za-yaku-part-yu-vi-b-progolosuv-551" width="500" height="280" title="Poll" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe>

Statement

<iframe src="https://www.opinionfirst.com/en/widget/statement/ukra-na-ma-pragnuti-stati-chlenom-nato-vikonuvati-dlya-ts-ogo-vs-neobh-dn-zobov-yazannya-253" width="500" height="270" title="Statement" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe>

Most voted topics

https://www.opinionfirst.com/en/places/ukraine-290
<iframe src="https://www.opinionfirst.com/en/widget/ukraine-290/place-most-voted-topics" width="500" height="200" title="Most voted topics" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe>

Most voted proposals

https://www.opinionfirst.com/en/places/ukraine-290
<iframe src="https://www.opinionfirst.com/en/widget/ukraine-290/place-most-voted-proposals" width="500" height="200" title="Most voted proposals" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe>

Most voted opinion leaders

https://www.opinionfirst.com/en/places/ukraine-290
<iframe src="https://www.opinionfirst.com/en/widget/ukraine-290/place-most-voted-opinion-leaders" width="500" height="200" title="Most voted opinion leaders" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe>

Most voted candidates

https://www.opinionfirst.com/en/places/united-states-293
<iframe src="https://www.opinionfirst.com/en/widget/united-states-293/place-most-voted-candidates" width="500" height="200" title="Most voted candidates" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe>

People

<iframe src="https://www.opinionfirst.com/en/widget/peoplefinder" width="280" height="140" title="People" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe>