|
|
Proposals

Medisch beroepsgeheim

|
|
Proposals
Ideas
Petitions
360º's
Polls
Statements
Opinion leaders
Results
Maps
Proposal 1
|
5 votes
|
100%

Medisch beroepsgeheim handhaven

Zorgverzekeraars mogen door een westwijziging van 13 september jl, uw medisch dossier raadplegen. De aanleiding hiervoor is het fraude onderzoek naar declaraties. De declarerende partijen moeten aangepakt worden en hiervoor is het niet noodzakelijk dat medische informatie op dossier niveau wordt onderzocht door verzekeraars. De inzet van een onafhankelijke arts of medisch specialist om de fraude te toetsen ligt meer voor de hand. Hierdoor kan het medisch beroepsgeheim in stand blijven.
Proposal 1
|
5 votes
|
100%

Medisch beroepsgeheim handhaven

Zorgverzekeraars mogen door een westwijziging van 13 september jl, uw medisch dossier raadplegen. De aanleiding hiervoor is het fraude onderzoek naar declaraties. De declarerende partijen moeten aangepakt worden en hiervoor is het niet noodzakelijk dat medische informatie op dossier niveau wordt ond... Show more